Sublym

       technyk

 

           ...cool...

   advies & ontwerp

 

home

profiel

projecten

nieuws contact
 

 

Sublym technyk is opgericht in 2005 als zelfstandig ontwerp en adviesbureau, gespecialiseerd in technische installaties, met name koudetechniek. Het bedrijf is gevestigd in Blesdijke, in het zuiden van Friesland.

Sublym’ is afgeleid van het woord sublimeren. Dit is een natuurkundig proces waarbij een vaste stof ineens overgaat in de gas fase. Hiervoor is veel warmte nodig, of anders gezegd, er komt veel kou bij vrij. Het meest bekende voorbeeld is tijdens een mooie winterdag, waarbij sneeuw ‘verdwijnt’ in de zon, bij temperaturen onder nul.

De techniek van het sublimeren wordt ook gebruikt voor het conserveren van diverse levensmiddelen. Bekend zijn vriesdroog groenten en koffie. Smaak, kleur en aroma blijven bewaard bij het toepassen van sublimeertechniek. 

Sublym technyk is gespecialiseerd in het ontwerpen en begeleiden van industriële koudetechnische systemen met ervaring in levensmiddelen, IQF invriezen, ULO bewaring, klimaatbeheersing, ijsbaan techniek en speciale koudetechniek.

Natuurlijke koudemiddelen
Inmiddels heeft Sublym technyk een ruime ervaring opgebouwd met het toepassen van natuurlijke koudemiddelen zoals water, lucht, ammoniak (R717), koolzuur (R744), butaan (R600a) en propaan (R290).
Deze koudemiddelen hebben een hoog rendement en een laag broeikas effect.
Door een slim ontwerp kunnen veiligheidsrisico's verregaand worden beperkt, waardoor deze niet hoger zijn dan bij de synthetische freon middelen.  

Combinatie van vakspecialismen
In de ontwerpen wordt rekening gehouden met een optimale energie benutting, gebruik van duurzame materialen en afstemming met de omgeving. 
Naast koudetechniek is er een ruime kennis en ervaring aanwezig op het gebied van elektrotechniek, besturingssystemen, proces logistiek en bouwkunde.

Door deze kennis, creativiteit en ervaring kan Sublym technyk een versterking van uw (project) team zijn.

  Marco Hof

terug