Sublym

       technyk

 

           ...cool...

   advies & ontwerp

 

home

profiel

projecten

nieuws contact
 
 
          ontwerp, advies en
          project begeleiding van:
 
    - koel en vrieshuizen
    - proces koudetechniek
    - klimaat systemen
    - ijsbanen en sneeuw recreatie
 
         specialist in:
 
    - thermografisch onderzoek
    - slimme  koudetechniek
      en warmtepompen
    - vervanging koudemiddel
      (retrofit CFK en HFK)
    - natuurlijke koudemiddelen:
      ammoniak, CO2, propaan, etc
    - verlaging emissie broeikasgas
    - energie beheersing
 
 

Zie onze nieuwe website
www.sublym.nl

 
        design, consult and
         project management of:
 
    - cold stores
    - proces refrigeration
    - climate systems
    - icerinks and snow recreation
 
       specialized in:
 
    - thermographic research
    - smart use of refrigeration
         and heatpumps
    - replace CFC or HFC refrigerants
      (retrofit R22, R404a, R507)
    - natural refrigerants:
      ammonia, CO2, propane, etc
    - lower emmision GWP, TEWI
    - energy balancing